ISOKATU 27 A 5 | 90100 OULU | FINLAND
+358 8 311 6115
info@kamara.fi

VESIHUOLTO

INFRARAKENTAMISEN LUOTETTU KUMPPANI | YOUR TRUSTED INFRASTRUCTURE BUILDER

Created with Sketch.

Vesihuoltotyöt asiakkaan tarpeeseen

KAMARA vesihuolto tuottaa ja toteuttaa uudis- ja saneerauskohteiden vesihuoltotyöt omalla henkilöstöllä ja kalustolla. KAMARA vesihuollon tuotantoprosessi noudattaa suunniteltua ja hyväksi todettua toimintamallia saattaa asiakkaan tilaama työ hallitusti alusta loppuun aina liikenteenohjaussuunnittelusta valmiin työn dokumentointiin ja luovutukseen.

KAMARA nauttii ansaittua luottamusta ja arvostusta vesihuollon asiakaskunnan piirissä. Voit pyytää halutessasi KAMARA vesihuollon referenssilistauksen.

KAMARA vesihuollon segmenttejä

Uudisrakentaminen, vesihuolto, kadut

Saneeraukset

NoDig -menetelmät: halkaiseva pakkosujutus, pitkäsujutus, sukitus, kaivosaneeraukset

Erikoissaneeraukset: pumppaamosaneeraukset, erikoissaneeraukset, sekä vesitornien että ala- ja ylävesisäiliöiden pinnoitukset kuumaruiskutuksena

Kokonaivaltaisen infran saneeraus, vesihuolto, kadut

Vesistöasennukset

Muovihitsaukset

Putkistojen kuvaukset ja savukokeet