ISOKATU 27 A 5 | 90100 OULU | FINLAND
+358 8 311 6115
info@kamara.fi

KAIVOSINFRARAKENTAMINEN

INFRARAKENTAMISEN LUOTETTU KUMPPANI | YOUR TRUSTED INFRASTRUCTURE BUILDER

Created with Sketch.

Kaivostoiminta ja -rakentaminen on erittäin vastuullista ja kokemusta vaativaa työtä niin ympäristön kuin yhteiskunnan puolesta. Suurien kiviainesmassojen siirrot ja käsittelyt haasteellisissa maasto- ja sääolosuhteissa asettaa toimijan henkilöstön ja työkaluston äärimmäisen lujille. KAMARAn vuosien varrella karttunut kokemus kaivosrakentamiseen takaa riskienhallinnan ja laadukkaan työsuorituksen. Tästä osoituksena mainittakoon muun muassa Kevitsan kaivoksella kymmenen vuotta (10v) jatkunut operointi.

Patorakentaminen (rikastehiekka-altaat)

Maanrakennustyöt

Massa- ja kiviaineskäsittelyt

Maansiirrot

Kaivosinfrarakentamisen luotettu kumppani

KAMARA noudattaa tarkoin määrättyjä säädöksiä kaivosinfrarakentamisessa. Vuosien kokemukseen pohjautuva toimialatuntemus pohjautuu suunnitelmalliseen, vastuulliseen ja ympäristöä huomioivaan tilatun työn toteutukseen. KAMARAn kaivosinrarakentamista tukee, ohjeistaa ja valvoo ISO9001 ja ISO14001 -laatusertifikaatit.

Henkilöstön ja kaluston hyvinvointi on riskienhallintaa

Huonon kelin tai muun esteen yllättäessä turvallisuus on tärkeintä

Alkoholin ja muiden päihteiden käytön osalta 0-toleranssi

Hyvä alue- ja olosuhdetuntemus riskienhallintaan

Huollettu ja hyväkuntoinen työkonekalusto

Aikataulujen suunnittelu ja joustomahdollisuus asiakkaantoiveiden mukaan -> luotettu kumppani

Kaikilla kuljettajilla ajoluvat kunnossa ja pitkä työkokemus alalta

Työkonekaluston vuosittainen katsastus

Työkonekaluston tehokas ja säännöllinen ennakkohuolto-ohjelma, jota noudatetaan

Huollettu ja toimintavalmis varakonereservi

DCIM\100MEDIA\DJI_0054.JPG