ISOKATU 27 A 5 | 90100 OULU | FINLAND
+358 8 311 6115
info@kamara.fi

KAIVOSINFRARAKENTAMINEN

INFRARAKENTAMISEN LUOTETTU KUMPPANI | YOUR TRUSTED INFRASTRUCTURE BUILDER

Created with Sketch.

KAMARA kaivosinfrapalvelut

Kaivostoiminta ja -rakentaminen on erittäin vastuullista ja kokemusta vaativaa työtä niin ympäristön kuin yhteiskunnan puolesta. Suurien kiviainesmassojen siirrot ja käsittelyt haasteellisissa maasto- ja sääolosuhteissa asettaa toimijan henkilöstön ja työkaluston äärimmäisen lujille. KAMARAn vuosien varrella karttunut kokemus kaivosrakentamiseen takaa riskienhallinnan ja laadukkaan työsuorituksen. Tästä osoituksena mainittakoon muun muassa Kevitsan kaivoksella kymmenen vuotta (10v) jatkunut operointi.

 • Patorakentaminen (rikastehiekka-altaat)
 • Maanrakennustyöt
 • Massa- ja kiviaineskäsittelyt
 • Maansiirrot

Kaivosinfrarakentamisen luotettu kumppani, vastuullisesti

KAMARA noudattaa tarkoin määrättyjä säädöksiä kaivosinfrarakentamisessa. Vuosien kokemukseen pohjautuva toimialatuntemus pohjautuu suunnitelmalliseen, vastuulliseen ja ympäristöä huomioivaan tilatun työn toteutukseen. KAMARAn kaivosinrarakentamista tukee, ohjeistaa ja valvoo ISO9001 ja ISO14001 -laatusertifikaatit.

Henkilöstön ja kaluston hyvinvointi, riskienhallintaa

 • Huonon kelin tai muun esteen yllättäessä turvallisuus on tärkeintä
 • Alkoholin ja muiden päihteiden käytön osalta 0-toleranssi
 • Hyvä alue- ja olosuhdetuntemus riskienhallintaan
 • Huollettu ja hyväkuntoinen työkonekalusto
 • Aikataulujen suunnittelu ja joustomahdollisuus asiakkaantoiveiden mukaan -> luotettu kumppani
 • Kaikilla kuljettajilla ajoluvat kunnossa ja pitkä työkokemus alalta
 • Työkonekaluston vuosittainen katsastus
 • Työkonekaluston tehokas ja säännöllinen ennakkohuolto-ohjelma, jota noudatetaan
 • Huollettu ja toimintavalmis varakonereservi